De Roos Legionellapreventie

De wetgeving Legionellapreventie voor leidingwater, betekent dat het beschikbaar gestelde water moet voldoen aan de kwaliteitsnormen en dat de leidingwaterinstallatie moet voldoen aan de geldende voorschriften. Gebouweigenaren hebben de (zorg)plicht om die installaties vrij te maken en te houden van de legionellabacterie.

Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op.

Wetgeving Legionellapreventie

Hoe voorkom ik Legionella?
Zorg ervoor dat de temperatuur van het douchewater bij het tappunt (de kraan) minimaal 60°C is. Dat betekent dat uw warmwatertoestel - geiser, combiketel of (zonne)boiler - op minimaal 60°C ingesteld dient te zijn. De bacterie kan namelijk niet leven bij temperaturen boven de 60°C. U kunt met een thermometer en een emmer meten hoe hoog de temperatuur van uw hete, ongemengde douchewater is.
Uw warmwatersysteem thuis is overigens, mits aangelegd door een erkend watertechnisch installateur, standaard afgesteld op minimaal 60ºC. Wanneer u twijfelt of de temperatuur goed is afgesteld, kunt u zich wenden tot een erkend watertechnisch installateur.

Als u enkele dagen weg bent geweest, is het verstandig om bij thuiskomst de leidingen door te spoelen. Laat zowel het koude als het warme water bij alle kranen ongeveer een minuut stromen. Om verneveling te voorkomen, kunt u de douchekop het best in een emmer met water dompelen of het sproeistuk eraf draaien.